Οικονομικά Αποτελέσματα - Οικονομικές Καταστάσεις

 

 

 

Στοιχεία και Πληροφορίες Οικ. Χρήσης 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Οικ. Χρήσης 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Έδρα:

Λ. Μεσογείων 2-4, 115 27, Αθήνα

Tηλ.: 210-6861111

symetal.vionet.gr